Orals 6/24 PM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Friday, June 24, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Biometrics, Face & Gestures, and Medical Image Analysis
Session Chairs: David Crandall (Indiana Univ.), Yanxi Liu (Penn State), Mahdi Hosseini (Univ. of New Brunswick)

Poster ID Title Authors
1b Escaping Data Scarcity for High-Resolution Heterogeneous Face Hallucination Yiqun Mei; Pengfei Guo; Vishal M. Patel
2b AnyFace: Free-Style Text-To-Face Synthesis and Manipulation

Jianxin Sun; Qiyao Deng; Qi Li; Muyi Sun; Min Ren; Zhenan Sun

3b General Facial Representation Learning in a Visual-Linguistic Manner

Yinglin Zheng; Hao Yang; Ting Zhang; Jianmin Bao; Dongdong Chen; Yangyu Huang; Lu Yuan; Dong Chen; Ming Zeng; Fang Wen

4b Self-Supervised Learning of Adversarial Example: Towards Good Generalizations for Deepfake Detection

Liang Chen; Yong Zhang; Yibing Song; Lingqiao Liu; Jue Wang

5b Detecting Deepfakes With Self-Blended Images Kaede Shiohara; Toshihiko Yamasaki
6b 3D Shape Variational Autoencoder Latent Disentanglement via Mini-Batch Feature Swapping for Bodies and Faces

Simone Foti; Bongjin Koo; Danail Stoyanov; Matthew J. Clarkson

7b Evaluation-Oriented Knowledge Distillation for Deep Face Recognition

Yuge Huang; Jiaxiang Wu; Xingkun Xu; Shouhong Ding

8b AdaFace: Quality Adaptive Margin for Face Recognition Minchul Kim; Anil K. Jain; Xiaoming Liu
9b Moving Window Regression: A Novel Approach to Ordinal Regression

Nyeong-Ho Shin; Seon-Ho Lee; Chang-Su Kim

10b FaceFormer: Speech-Driven 3D Facial Animation With Transformers

Yingruo Fan; Zhaojiang Lin; Jun Saito; Wenping Wang; Taku Komura

11b Neural Emotion Director: Speech-Preserving Semantic Control of Facial Expressions in “In-the-Wild” Videos

Foivos Paraperas Papantoniou; Panagiotis P. Filntisis; Petros Maragos; Anastasios Roussos

12b Deep Decomposition for Stochastic Normal-Abnormal Transport

Peirong Liu; Yueh Lee; Stephen Aylward; Marc Niethammer

13b DTFD-MIL: Double-Tier Feature Distillation Multiple Instance Learning for Histopathology Whole Slide Image Classification

Hongrun Zhang; Yanda Meng; Yitian Zhao; Yihong Qiao; Xiaoyun Yang; Sarah E. Coupland; Yalin Zheng

14b Node-Aligned Graph Convolutional Network for Whole-Slide Image Representation and Classification

Yonghang Guan; Jun Zhang; Kuan Tian; Sen Yang; Pei Dong; Jinxi Xiang; Wei Yang; Junzhou Huang; Yuyao Zhang; Xiao Han

15b Temporal Context Matters: Enhancing Single Image Prediction With Disease Progression Representations

Aishik Konwer; Xuan Xu; Joseph Bae; Chao Chen; Prateek Prasanna

 

Date: Friday, June 24, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Scene & Shape Analysis and Understanding
Session Chairs: Philippos Mordohai (Stevens Inst. of Technology), Angela Dai (Technical Univ. of Munich)

Poster ID Title Authors
16b VRDFormer: End-to-End Video Visual Relation Detection With Transformers Sipeng Zheng; Shizhe Chen; Qin Jin
17b Video K-Net: A Simple, Strong, and Unified Baseline for Video Segmentation

Xiangtai Li; Wenwei Zhang; Jiangmiao Pang; Kai Chen; Guangliang Cheng; Yunhai Tong; Chen Change Loy

18b Visual Acoustic Matching

Changan Chen; Ruohan Gao; Paul Calamia; Kristen Grauman

19b The Devil Is in the Labels: Noisy Label Correction for Robust Scene Graph Generation

Lin Li; Long Chen; Yifeng Huang; Zhimeng Zhang; Songyang Zhang; Jun Xiao

20b Learning Multiple Dense Prediction Tasks From Partially Annotated Data Wei-Hong Li; Xialei Liu; Hakan Bilen
21b PONI: Potential Functions for ObjectGoal Navigation With Interaction-Free Learning

Santhosh Kumar Ramakrishnan; Devendra Singh Chaplot; Ziad Al-Halah; Jitendra Malik; Kristen Grauman

22b Continual Stereo Matching of Continuous Driving Scenes With Growing Architecture

Chenghao Zhang; Kun Tian; Bin Fan; Gaofeng Meng; Zhaoxiang Zhang; Chunhong Pan

23b FIFO: Learning Fog-Invariant Features for Foggy Scene Segmentation Sohyun Lee; Taeyoung Son; Suha Kwak
24b Both Style and Fog Matter: Cumulative Domain Adaptation for Semantic Foggy Scene Understanding

Xianzheng Ma; Zhixiang Wang; Yacheng Zhan; Yinqiang Zheng; Zheng Wang; Dengxin Dai; Chia-Wen Lin

25b Equivariant Point Cloud Analysis via Learning Orientations for Message Passing

Shitong Luo; Jiahan Li; Jiaqi Guan; Yufeng Su; Chaoran Cheng; Jian Peng; Jianzhu Ma

26b Surface Representation for Point Clouds Haoxi Ran; Jun Liu; Chengjie Wang
27b Not All Points Are Equal: Learning Highly Efficient Point-Based Detectors for 3D LiDAR Point Clouds

Yifan Zhang; Qingyong Hu; Guoquan Xu; Yanxin Ma; Jianwei Wan; Yulan Guo

28b 3D Common Corruptions and Data Augmentation

Oğuzhan Fatih Kar; Teresa Yeo; Andrei Atanov; Amir Zamir

29b INS-Conv: Incremental Sparse Convolution for Online 3D Segmentation

Leyao Liu; Tian Zheng; Yun-Jou Lin; Kai Ni; Lu Fang

30b How Much Does Input Data Type Impact Final Face Model Accuracy?

Jiahao Luo; Fahim Hasan Khan; Issei Mori; Akila de Silva; Eric Sandoval Ruezga; Minghao Liu; Alex Pang; James Davis

 

Date: Friday, June 24, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Datasets & Evaluation, Action & Event Recognition, and Visual Question Answering
Session Chairs: Ivan Laptev (INRIA Paris), Efstratios Gavves (Univ. of Amsterdam), Waqas Sultani (Information Technology Univ.)

Poster ID Title Authors
31b Ego4D: Around the World in 3,000 Hours of Egocentric Video

Kristen Grauman; Andrew Westbury; Eugene Byrne; Zachary Chavis; Antonino Furnari; Rohit Girdhar; Jackson Hamburger; Hao Jiang; Miao Liu; Xingyu Liu; Miguel Martin; Tushar Nagarajan; Ilija Radosavovic; Santhosh Kumar Ramakrishnan; Fiona Ryan; Jayant Sharma; Michael Wray; Mengmeng Xu; Eric Zhongcong Xu; Chen Zhao; Siddhant Bansal; Dhruv Batra; Vincent Cartillier; Sean Crane; Tien Do; Morrie Doulaty; Akshay Erapalli; Christoph Feichtenhofer; Adriano Fragomeni; Qichen Fu; Abrham Gebreselasie; Cristina González; James Hillis; Xuhua Huang; Yifei Huang; Wenqi Jia; Weslie Khoo; Jáchym Kolář; Satwik Kottur; Anurag Kumar; Federico Landini; Chao Li; Yanghao Li; Zhenqiang Li; Karttikeya Mangalam; Raghava Modhugu; Jonathan Munro; Tullie Murrell; Takumi Nishiyasu; Will Price; Paola Ruiz; Merey Ramazanova; Leda Sari; Kiran Somasundaram; Audrey Southerland; Yusuke Sugano; Ruijie Tao; Minh Vo; Yuchen Wang; Xindi Wu; Takuma Yagi; Ziwei Zhao; Yunyi Zhu; Pablo Arbeláez; David Crandall; Dima Damen; Giovanni Maria Farinella; Christian Fuegen; Bernard Ghanem; Vamsi Krishna Ithapu; C. V. Jawahar; Hanbyul Joo; Kris Kitani; Haizhou Li; Richard Newcombe; Aude Oliva; Hyun Soo Park; James M. Rehg; Yoichi Sato; Jianbo Shi; Mike Zheng Shou; Antonio Torralba; Lorenzo Torresani; Mingfei Yan; Jitendra Malik

32b TransRAC: Encoding Multi-Scale Temporal Correlation With Transformers for Repetitive Action Counting

Huazhang Hu; Sixun Dong; Yiqun Zhao; Dongze Lian; Zhengxin Li; Shenghua Gao

33b Animal Kingdom: A Large and Diverse Dataset for Animal Behavior Understanding

Xun Long Ng; Kian Eng Ong; Qichen Zheng; Yun Ni; Si Yong Yeo; Jun Liu

34b vCLIMB: A Novel Video Class Incremental Learning Benchmark

Andrés Villa; Kumail Alhamoud; Victor Escorcia; Fabian Caba; Juan León Alcázar; Bernard Ghanem

35b Opening Up Open World Tracking

Yang Liu; Idil Esen Zulfikar; Jonathon Luiten; Achal Dave; Deva Ramanan; Bastian Leibe; Aljoša Ošep; Laura Leal-Taixé

36b Bongard-HOI: Benchmarking Few-Shot Visual Reasoning for Human-Object Interactions

Huaizu Jiang; Xiaojian Ma; Weili Nie; Zhiding Yu; Yuke Zhu; Anima Anandkumar

37b CNN Filter DB: An Empirical Investigation of Trained Convolutional Filters Paul Gavrikov; Janis Keuper
38b Failure Modes of Domain Generalization Algorithms

Tigran Galstyan; Hrayr Harutyunyan; Hrant Khachatrian; Greg Ver Steeg; Aram Galstyan

39b A Comprehensive Study of Image Classification Model Sensitivity to Foregrounds, Backgrounds, and Visual Attributes

Mazda Moayeri; Phillip Pope; Yogesh Balaji; Soheil Feizi

40b Grounding Answers for Visual Questions Asked by Visually Impaired People

Chongyan Chen; Samreen Anjum; Danna Gurari

41b Learning To Answer Questions in Dynamic Audio-Visual Scenarios

Guangyao Li; Yake Wei; Yapeng Tian; Chenliang Xu; Ji-Rong Wen; Di Hu

42b Episodic Memory Question Answering

Samyak Datta; Sameer Dharur; Vincent Cartillier; Ruta Desai; Mukul Khanna; Dhruv Batra; Devi Parikh

43b ScanQA: 3D Question Answering for Spatial Scene Understanding

Daichi Azuma; Taiki Miyanishi; Shuhei Kurita; Motoaki Kawanabe

44b Learning Part Segmentation Through Unsupervised Domain Adaptation From Synthetic Vehicles

Qing Liu; Adam Kortylewski; Zhishuai Zhang; Zizhang Li; Mengqi Guo; Qihao Liu; Xiaoding Yuan; Jiteng Mu; Weichao Qiu; Alan Yuille

45b BTS: A Bi-Lingual Benchmark for Text Segmentation in the Wild

Xixi Xu; Zhongang Qi; Jianqi Ma; Honglun Zhang; Ying Shan; Xiaohu Qie